PIMAG MICROJET® SHOWER SYSTEM е продукт, който намалява замърсителите и химикалите присъстващи във водопроводната вода.