Генераторът за водородна вода на SunWayGlobal е уникална разработка на японските учени. Той позволява да се насити обикновената вода с молекули на водорода, които проникват безпрепятствено във вътрешността на всяка клетка на организма и да обезвредят свободните радикали. По този начин защитаваме организма от редица заболявания.